Aktuality

Poprvé ve škole

Dne 5. 9. 2016 jsme zahájili nový školní rok. První den byl nejzajímavější pro prvňáčky, kteří si odnesli spoustu nových zážitků, ale také dárků a školních pomůcek. Přejeme jim, aby do školních let vykročili co nejlépe.

Vstup do fotogalerie

Projekt "Spolu" - pobytový program pro žáky 6. tříd

Vážení rodiče,
ve druhém týdnu měsíce září proběhnou ve volejbalových šatnách v Hošťálkové pobytové programy pro žáky 6. tříd.

Třída 6. A v termínu 13.–14. 9. 2016.
Třída 6. B v termínu 15.–16. 9. 2016.

Podrobnější informace a instrukce obdrží žáci od třídních učitelů

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,
od letošního školního roku 2016/2017 zavádíme Elektronickou žákovskou knížku. Jedná se o nový způsob komunikace mezi školou a Vámi. Prostřednictvím této aplikace budete průběžně získávat včasné informace i přehled o prospěchu Vašich dětí.

S pozdravem Dana Černíková

Manuál – Elektronická žákovská knížka

Organizace 1. školního dne, stravování a družina

V pondělí 5. 9. 2016 bude zahájen nový školní rok 2016/2017. Začátek prvního školního dne je v 7.35 hod. Žáci 1. třídy se zúčastní svého prvního školního dne v doprovodu rodičů. Vyučování I. stupně (2.–5. třída) končí v 10.20 hod. Žáci II. stupně ukončí vyučování v 11.00 hod. Školní jídelna vaří pro přihlášené žáky od prvního školního dne. Žáci první třídy se školního stravování první den neúčastní. Provoz družiny začíná v úterý 6. 9. 2016 dle přihlášek.

Žákům 6. tříd budou vydány první den učebnice (nezapomenout tašky nebo baťohy) a ve školní jídelně u vedoucí stravování čipy (týká se žáků z Kateřinic a Ratiboře). Záloha na čip činí 100 Kč.

Seznam pomůcek do 1. třídy

Seznam 6. A

Seznam 6. B

Jídelníček od 5. 9. do 9. 9. 2016

Další informace