Aktuality

Začátek školního roku 2016/2017

Školní rok 2016/2017 začíná pro žáky naší školy v pondělí 5. září 2016.

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil ředitel školy volno pro žáky základní školy ve dnech 1. – 2. září 2016.

Česká vlajka pro vojáky z misí

V pondělí 9. 5. 2016 se uskutečnila velká akce, kdy se žáci druhého stupně fotili ve tvaru a barvách české státní vlajky. Jednotlivé třídy měly za úkol obléci si trička v národních barvách, pak byli žáci rozmístěni do jednotlivých sektorů. Těsně před focením se zkoušelo i to, jak vypadá nápis „ZŠ Hošťálková zdraví vojáky z misí“ nad dětskými hlavami. Pan fotograf se pak na hasičské plošině vyvezl do výše, odkud všechny vyfotil. Fotografie byly zaslány Armádě ČR do soutěže s názvem „Pozdrav do mise". Ta má psychicky podpořit české vojáky v zahraničí.

Tímto děkujeme panu Štěpánu Janíčkovi za fotografie i Obecnímu úřadu v Hošťálkové za zapůjčení plošiny.

A nezbývá než všechny poprosit… Držte nám palečky, ať něco vyhrajeme.

 

Turnaj ve vybíjené – I. stupeň

Dne 23. 3. 2016 se uskutečnil velikonoční turnaj ve vybíjené smíšených družstev 1. stupně ZŠ Hošťálková. První  tři místa obsadili  "Zicháčkovci, Syptákovci a Najtíci". Turnaj proběhl v duchu fair play.

Vstup do fotogalerie

Pěvecká a hudební soutěž na I. stupni

Dne 17. března se uskutečnila v prostorách malého sálu naší tělocvičny pěvecká a hudební soutěž. Přihlášení žáci zazpívali a předvedli se ve hře na hudební nástroj.

Vstup do fotogalerie

Další informace