Aktuality

Členové školské rady na období 2018–202

Členové školské rady

Zástupci jmenovaní zřizovatelem: Antonín Malý a Karel Čunek

Volení zástupci z řad rodičů:         Tomáš Vítek a Martin Němeček

Volení zástupci za pedagogické pracovníky školy: Pavlína Žambochová a Tomáš Sobotka

 

Další informace