Pracovníci školy

Vedení školy
Mgr. Dana Černíková ředitelka
Mgr. Tomáš Sobotka zástupce ředitele

 

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Radomír Daňa výchovný poradce
Mgr. Eva Tomanová školní metodik prevence
 
Pedagogický úsek - základní vzdělávání
I. Stupeň
Mgr. Jitka Macková třídní učitelka, učitelství pro I. stupeň ZŠ 1. třída
Mgr. Daniela Mrlinová třídní učitelka, spec. ped. a andragogika 3. třída
Mgr. Darina Machálková třídní učitelka, učitelství pro I. stupeň ZŠ 2. třída
Mgr. Vlasta Mrlinová třídní učitelka, učitelství pro I. stupeň ZŠ 5. třída
Mgr. Jana Marková třídní učitelka, učitelství pro I. stupeň ZŠ 5. třída
Mgr. Alena Šimková třídní učitelka, učitelství pro I. stupeň ZŠ 4. třída
     
 
Pedagogický úsek - základní vzdělávání
II. Stupeň
Mgr. Jiří Mládenka třídní učitel TV-Z, INF VII. B
Ing. Slavomíra Zbranková učitelka CH-HV  
Mgr. Petr Graclík třídní učitel, TV - Z, INF IX. A
Mgr. Radka Orságová třídní učitelka, ČJ-RV VIII. A
Mgr. Radomír Daňa třídní učitel, M-ICT, metodik ICT VII. C
Mgr. Elena Najtová učitelka M-PV  
Mgr. Eva Tomanová třídní učitelka, ČJ-OV  VI. A
Mgr. Pavlína Žambochová učitelka, AJ, učitelství pro I. stupeň ZŠ  
Mgr. Jarmila Hrachovcová třídní učitelka, OV, D, RV VII. A
Mgr. Dana Černíková učitelka, M-F, INF  
Mgr. Lenka Babicová třídní učitelka M-F VI. B
Mgr. Šárka Haplová třídní učitelka AJ-VV VIII. B
     
Mgr. Ondřej Koňařík třídní učitel, NJ, D IX. B
Mgr. Tomáš Sobotka učitel TV-Př  
Vojtěch Kozubík, DiS. učitel HV  
Jana Vágnerová, DiS. učitel HV  
BcA. Karolína Pařenicová asistent pedagoga  VIII. A
Bc. Renata Kovaříková asistent pedagoga IX. A
Mgr. Jitka Palová asistent pedagoga VII. B
Mgr. Zuzana Kubíčková asistent pedagoga VII. A
Petra Čablíková asistent pedagoga VII. C
 
Pedagogický úsek - zájmové vzdělávání
Školní družina
Bc. Michaela Křupalová vedoucí školní družiny a školního klubu
Mgr. Iveta Váňová vychovatelka
   
 
Školní klub
Bc. Renata Kovaříková vychovatelka
Bc. Zuzana Havlíková vychovatelka
 
Ekonomický a provozní úsek
Miroslava Krchňáková zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz
Bc. Zuzana Havlíková administrativní pracovnice
Tomáš Pavlica školník, vedoucí pracovnic provozních úseků
   
Marie Hurtová pracovnice provozního úseku
Eva Palová pracovnice provozního úseku
  pracovnice provozního úseku
Zdenka Kneblová vedoucí školní jídelny
Dana Šindlerová vedoucí kuchařka
Zdenka Střešovská kuchařka
Hana Valchářová kuchařka
 
Externí spolupracovníci školy
  katolické náboženství
Mgr. Petr Maláč evangelické náboženství
 
Mateřská dovolená
   
   
   
   

Další informace