Informace pro rodiče

Upozornění pro rodiče žáků 6.–9. tříd

Pomůcky do výtvarné výchovy hromadně zakoupí škola. Žáci zaplatí 250 Kč. Každý žák musí mít na každou hodinu VV tyto svoje pomůcky: Pastelky nebo fixy, tyčinkové lepidlo a nůžky.

Další informace