Nadace školy

Nadační fond při ZŠ v Hošťálkové

Nadační fond je neziskovou organizací, jejíž finanční prostředky jsou získávány pouze jako dobrovolné dary od rodičů, jejichž děti navštěvují naši školu, od soukromých podnikatelů a OÚ v Hošťálkové.
Nadační fond byl zřízen na podporu mimoškolních  a zájmových aktivit žáků a na podporu akcí pořádaných ve spolupráci se ZŠ.

 Nadační fond přispívá na tyto školní akce:

- slavnostní zápis dětí do první třídy
- soutěže v country tancích
- dětský karneval
- program žáků prvního stupně pro seniory v Charitě Vsetín
- turnaj ve vybíjené
- soutěže ve florbalu, malé kopané, volejbalu
- šachové turnaje
- soutěže ke Dni dětí
- akademie na konci školního roku
- nocování páté třídy ve škole - družba s Kateřinicemi a Ratiboří
- projekt „Spolu“ pro žáky 6. tříd
- program „Zdravý životní styl a protidrogová prevence“ pro žáky 7. tříd
- program „Sexuální výchova“ pro žáky 8. tříd
- lampiónový průvod - „Zamykání lesa“
- pečení a zdobení perníčků
- Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně
- kurz taneční výchovy s Věnečkem pro žáky 9. tříd
- sběr vršků ke „Dni země“
- zájezd vítězných tříd do ZOO Lešná
- projekt „Tvořivé dílny“
- divadelní představení ve Zlíně
- potřeby keramického kroužku
- netradiční pomůcky do výtvarné a pracovní výchovy
- pomůcky do klubu a družiny
- dresy pro žáky
- odměny na konci školního roku
- příspěvky na školní výlet
- lyžařské vybavení
- lyžařský výcvik
- florbalové vybavení

 

 

Další informace